تبلیغات
رپر های مهاباد - عکس های بسیار زیبای سنار قاضی


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :ایوب عزیزی
تاریخ:جمعه 2 دی 1390-04:06 ب.ظ

عکس های بسیار زیبای سنار قاضی

          


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


سپیده
جمعه 3 مرداد 1393 12:24 ق.ظ
یاکو جیان هاتم اما نه بوی..........کسی من همیشه موفق سلامت بی.............اگات له زندگی من به.............زرم بو با ارزیشه...........
سپیده
پنجشنبه 2 مرداد 1393 11:08 ب.ظ
ادی او کوره بو نلیه؟
پنجشنبه 2 مرداد 1393 10:56 ب.ظ
ئادی ئاوا زور ناخوشه اصلا اتظاری ئه و جوره خدا حافظیه م نبو سپیده . همیشه دلتنگی ده مه نینه وه.هههههههههههییییییی زور ناخوشه
سپیده
پنجشنبه 2 مرداد 1393 10:17 ب.ظ
بریا هر ناهات باین دیسان امیدکم هبو که دیا ده اما الان...
ژینا
پنجشنبه 2 مرداد 1393 10:17 ب.ظ
به امیدی ئه و روژه ی که بت بینم.خدا حافیظ کاک جیان.عزیزی دلی خوشکه که ت
ژینا
پنجشنبه 2 مرداد 1393 10:15 ب.ظ
خوشم ده وه ی برا دوه میکه م.ماچه کی گه و ره بوتو .ماچهکی خوشکانه و ابدار.
ژینا
پنجشنبه 2 مرداد 1393 10:13 ب.ظ
زور ناراحتم که ئاوا خدا حافیظی ده که ین . تخدا قطم له یاد مه که
ژینا
پنجشنبه 2 مرداد 1393 10:11 ب.ظ
زور ناراحتم . دیاکو . وه ره سه رسایت . من زور ناتوانم له ره بم.ئه گه دنیابو نم توانی بم . بزانه . که ایامه کی زور خوشم ده گه لت هه بو . زورم خوشته وه ی برای عزیزم.نازانم چبکه م. وهلی ارزوی باشترینو خوشترین زندگیم بوت هه یه.له ههر جگایه ک بی له یادت ناکم تا وه خته کی بژمرم . له دنیایی دیش هه ر له یادت دام.وه لی زو یا دره نگ هه روه خت به و شته ی ده م هه وه بگه م.بگه م . له هه رچو بی ده مو ده ت بینم.ئیشلا به سلامت بروی . بقوربان
سپیده
پنجشنبه 2 مرداد 1393 10:11 ب.ظ
سلام خانم
پنجشنبه 2 مرداد 1393 10:10 ب.ظ
سلام خانم
پنجشنبه 2 مرداد 1393 10:09 ب.ظ
سلام خانم
ژینا
پنجشنبه 2 مرداد 1393 10:06 ب.ظ
سپیده جیان . وایه . که یفی خویه تی . ئه گه ده یهه وه بروا با بروا . ئه گه ریش ده یههوه کمکی ده که م
پنجشنبه 2 مرداد 1393 09:42 ب.ظ
او ساعت 10 زر بدشومه.........جارکی پشش قار بو ساعت 10 بی اما نه هاتی.........تو خدا اوجار وره
سپیده
پنجشنبه 2 مرداد 1393 09:31 ب.ظ
پیم خوش نیه ناراحتت کم ژینا اما واقعا اعصابم تکله اولین باره اوا شتککی نتوانم هضمی کم.................
سپیده
پنجشنبه 2 مرداد 1393 09:27 ب.ظ
ژینا بو دیاکوی اذیت دکه ی؟او تصمیمی خوی گرتو.....بابت مطمئنا به خیال دبه........برگ گوره به دست لو خیالانت هل گره........بچی امیدکی بچه عراقه؟عراق الان ده زانی ده چی وضعی که دایه بزانه بلای کی سر زندگی من ناهنی..........
ژینا
پنجشنبه 2 مرداد 1393 07:53 ب.ظ
له وه سایته ایرانی کان ده کاته وه؟
ژینا
پنجشنبه 2 مرداد 1393 07:52 ب.ظ
ئه گه هاتو بروی چون ده گه لت ده ارتباط دابم.چ بکه م
ژینا
پنجشنبه 2 مرداد 1393 07:50 ب.ظ
ایمه کی زور خوشم ده و مده ته یدا هه بو ..زور خوشحال بوم له و ههمو رهفیقهی که پیدام کرد به خصوص ئه تو . النیش ده روی به جه مان ده لی . وهلی تا صبه ینه ت وخته . فکر له قسه کانم بکه وهمرو ترکیه. خواهیشتت له ده که م مه رو.سواله کی بکه م ئه و پیاوه یکه قراره بد باته ترکیه نه وی .سنار نیه؟سناری خومان ناله م ها . ئه وه یمن ده یله م یه کی دیه.شکاکه ؟مویه کانیشی سپیه؟
ژینا
پنجشنبه 2 مرداد 1393 07:43 ب.ظ
بزیا با پیش رویشتنه که ت حد اقل بو یک جار حتی له فاصله کی دوره وه دیتبامی.چون ئاوا به اسانی ده ت هه وه زنده گی که ت خرا بکه ی.مه گه ده توانی غربت تحمل بکه . فکری له بکه وه ئه گه برویه وه ره گای گرانه وه ت نیه .تا اخری عمرت ده به له وه بی.نه که س ت هه یه و نه که س ده ناسی.چون زندگی ده که. کوره کی 20 ساله به تاقی ته نه.بریا نه چوبایه ماله بابت . دیاکو . شاید بابت هه مو شته کی له ده ست به . وهلی ئه تو کوری ئ و ئاغایه ی .اولادی وی ده زانی اولاد یانی چی ؟ ئه میش نازانم .وه لی ده لن زور شیرنه. ئه گه بابت به رحم ترین انسانی دنیایش به دلی نایه بت کوژه . چون تو کوری وی .فکر له دایکت بکه وه . ئه گه تو بروی دلی ده تو قه . ئه ویش به و وضعه یه وه.دیاکو من قولت پیده ده م روژه ک ته واوی دنیا من بناسه.ته واوی دنیا.همو کس.جا ئه گه ر له تلیزون دا منت دی... ده له ای ئه وه بو ژینا؟ ئهو دهم ئه گه بژروی .له هه ر چویه کی دنیایش بی ده م سه رت ده ده م.ده ت بینم. بواولین جار برا دوه می که م ده بینم...ئه یکه ئه و لحضه یه چنده خوش به . گریانی خوشحالی له چاوم را ناوه سته.................دیاکو مه رو .نه خوت بد بخت بکه . نه دلی.منو سپیده و . دایکت بتوقه نه.تخدا وامه که. مه رو.ئه گه ریش تصمیمه که ت جدیه . مرو ترکیه . برو عراق . جه ت امنه . له وه له کن ئه و خضمانه.باوه ربکه .بخدای جت امنه.مرووووترکیه . مرو تخدا. من جاره ک چوم شاید خوش به وهلی ئه گه که ست له وه نه به دلت ده تو قه. مهرو وه .یان له ره بمه نه . یا برو عراق.الان ئه تو له چها شاری؟ له رزاییه ی؟یا له مهاباد.......دیاکو مرو .مرو . تخدا مرو.ئه گه ری شهه ر ده روی برو عراق.منیش جار جار ده م سه رت ده ده م.مهرو ترکیه
ژینا
پنجشنبه 2 مرداد 1393 06:54 ب.ظ
دیاکو کاکی خوم زورم خوش ده وه ی قه تت له یاد ناکم.برا دوه می که مئه تو . هه ر ئه تو زانا برامن که سی دی .مهرو ترکیه . توجانی خوشه ویستت مه رو وه برو عراق
ژینا
پنجشنبه 2 مرداد 1393 06:46 ب.ظ
دیاکو بخدای ئه و خضمانه ی من شدیدا دستیان ده روا . ئه وانه 6 بران .برا گه و ره که عضوی اندامی مکتب سیا سیه.ئه .ویدیش یه کیان گاردی مسعود بارزانی و ئه وی دیش له گه و ره پیاوه کانی سازمانی اسایشی کوردستانه.بخدای کافیه بابم سفارشت بکا.ناهه لن مه روله به کنت دا ره ت به. ئه گه برویه وه . ..ئه گه برویه کنیان زور چاکیان اگا له ت ده به.بخدای قولت په ده ده م .من ئه و شو ده گه ل بابم قسه ده که م.هموشته کیشی په ده لم به جهندم با له م قلس بن .با شه رم بو ساز به .ئه وانه مهم نین .فقط ئه تو نجاتت به.دوینه هیندم دعا بو کردی شکر قبول بو که له زندان ازاد بی.بخدای زورم خوش ده وه ی کاکی خوم. له وه .له کن وان جیت امنه.ئه خه . درویه ترکیه ی ده له ی چی.چیت هه یه له وه.ئه گه برویه وه.ده توانم به بابم بله م پیان بله له وه را بره تکه ن بو المان یا فرانسه یا هه رچویه کی دی.باوه رکه. برو عراق تخدا برو وه.ئه گه بابم پیا ن بله اگایان له ت به له وه حتی اوباماش ناتوانه هیچت له بکا سهله بابت.قولت پی ده ده م بوت جه به جه بکه م .فقط کافیه اتو بت هه وه براکم.خوتو نات هه وه خوشکی خوت شت که ی.ده تهه وه من بکوژی.مه رو ترکیه برو عراق به قسه م بکه . ناتوانن هیچت له بکه ن. قولت په ده ده م.به قبری با پیرم که خو شه ویست ترین کسم بو.ناتوانن هیچ بکه ن مه رو ترکیه .تخدا مه رو وه .له وه هیچ اینده یه کت نیه. برو عراق .
دیاکو
پنجشنبه 2 مرداد 1393 03:31 ب.ظ
امنیش خوشم دوی سپیده جیان امنیش ده طول او مدت دا ده فکر تو دابوم ......ژینا بمبخشه اما عراق هر ناتوانم بچم اوه لره خرابترم بسر دی ممنونم له راهنمایی کت خوشکی خوم شوه دم الان اوه وسایل وشتکم خردکموه وبریکیشم کار هیه شوه دموه ......سپیده اوی بزانه اتو قد لبیر ناکم ....بای
ژینا
پنجشنبه 2 مرداد 1393 01:04 ب.ظ
دیاکو مه رو ترکیه من له عراق خضمم هه یه ..زورانسانی چاکن .برو وه حتما کمکت ده که ن باور بکه .وه لی مه له له طرف منرا چوی.بد بختم ده که ن .هه ربله احتیاجم به کمک هه یه. ئه گه بت هه وه ادرسی کاملت ده ده مه.تخدا به قصه م بکه برو وه . ئه وان زور چاک له وه ده ستیان ده روا .بخدایی کمکت ده که ن .قولت په ده ده م .بابیشت ناتوانه هیچ بکا له وه ئه گه بابت چپیش چاوت له کا له وه یناهه لن .به قسه م بکه برو وه.مالیا له مصیفه.شاره ک نیزیک به هه و لیر.منیش ئه و هاوینه ی شاید ده گه لخانواده بروینه وه بو سفر کمکت ده که ن بخدا .اطمینانی100درصدت په ده ده م
سپیده
پنجشنبه 2 مرداد 1393 12:35 ب.ظ
باش امیش له شو ساعت 10 له رم...............خداحافظ
سپیده
پنجشنبه 2 مرداد 1393 12:35 ب.ظ
همیشه ارزوی موفقیت و سلامتیت بو ده کم.........ایشالا بهترین ها ای تو به چون لایقی وی بزانه همیشه ده یادتت دامه له صداقتی قصکانم مطمئن به.......همیشش منتظریتم
دیاکو
پنجشنبه 2 مرداد 1393 12:34 ب.ظ
دوای دم فعلابای
سپیده
پنجشنبه 2 مرداد 1393 12:33 ب.ظ
وه بیری او شوانا و او وژان دم که دگل اتو بوم خوش ترین لحظاتی زندگیم بوم قتم فکر نه دکرد فضای مجازی اوا له زندگیم با ارزیش به............اعترافک......واقعا زرم خوشدوی له ته دلوا.........اما اگه قراره له جیکی دی خوشبخت بی یا خوش حال بی بزانه که تنها ارزوی من اوایه که اتو خوش حال بی مهم نیه فاصلمن چن ده ی مهم اوایه که دلی من دگل اتو یه او دونیایه زر به وفایه وفای ه من و توش نه کرد پیم خوش نبو اوا به هموشتک اخری خوش تواو دبه بریا امیش اوا به اما متاسفانه وا نبو............زرم خوش دوی
سپیده
پنجشنبه 2 مرداد 1393 12:32 ب.ظ
زر نامردیه اوه..........حتما شمارکی دبینم دگلی قصان دکم تا قصی دلم پی نالام نامرم
دیاکو
پنجشنبه 2 مرداد 1393 12:28 ب.ظ
بابا همو کارک له دست دی ///به جرمی دزی له بابا
سپیده
پنجشنبه 2 مرداد 1393 12:27 ب.ظ
له بیرته اخرین بار کوتت شو 10 دم اما مانگگ نه هاتی.......دیا جا له ترکیش اینترنت هیه.........یادمان له پکه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30